Stilladser

Overdækning

Med 180 regnvejrsdage om året, frisk blæst over hele landet samt deraf følgende risiko for faldulykker, skader og store forsinkelser i byggeri og projekter, er der god fornuft og økonomi i at overdække sine stilladser, så arbejdet kan udføres uafhængigt af vind og vejr. Delta Stilladser tilbyder flere typer af overdækning afhængelig af hvilken type byggeri eller projekt, der skal overdækkes.